POLITYKA PRYWATNOŚCI I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE

 • Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza firma JK Education s.r.o., z siedzibą ul. Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4, Regon: 015 55 804, zarejestrowana w rejestrze firm Městský soud v Prahe (część C, wkładka 78395) oraz spółka PHG servis s.r.o., z siedzibą ul. Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4,  Regon: 049 19 661, zarejestrowana w rejestrze firm Městský soud v Prahe (część C, wkładka 255206)
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z jego treścią. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa Avanti Sp. z o.o. Sp. k.,  ul. Reymonta 4, 05-070 Sulejówek. Firmy zobowiązują się chronić dane osobowe użytkowników korzystających z jej strony internetowej lub kontaktujących się z firmą w celu złożenia zapytania w celu uzyskania informacji o pośredniczeniu w kształceniu w zagranicznych szkołach partnerskich w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, łącznie z prezentowaniem danych osobowych możliwym  pracodawcom z wykorzystaniem kontaktu emailowego (przedewszystkim adresu email) w celu uzyskania oferty pobytu edukacyjnego osobie pytającej.
 • Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie dotyczy wykorzystywania przez firmy wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkowników za pomocą formularzy, kwestionariuszy lub pośrednictwiem bezpośredniej komunikacje pomiędzy firmami a potencjalnymi klientami, ewentualnie inne dane, które będą nie zbędne przy czynności firm, w ramach oferowania potrzebny usług.
  •  Korzystając z danych osobowych, które przekazali użytkownicy w/w firmom lub które od nich pozyskaliśmy, w/w firmy będą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.
  • W przypadku korzystania z jakichkolwiek usług, aktywności lub treści internetowych w/w firm, uzyskiwania do nich dostępu lub rejestrowania się w nich, w/w firmy mogą otrzymywać dane osobowe użytkowników. Mogą to być takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, płeć lub data urodzenia, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług w/w fimr, np. czytane lub oglądane treści bądź wykonywane czynności podczas korzystania ze strony, aplikacji i innych usług. Jednocześnie potwiedzają korzystające osoby prawdziwość wszelkich danych i informacji, które zostały przekazane w/w firmom.
  •  Podczas każdej wizyty na stronach w/w firm urządzenie użytkownika pobiera strony oglądane przez użytkownika wraz z plikiem cookie. Dzieje się tak na wielu stronach internetowych, ponieważ pliki cookie zawierają przydatną wiedzę dla wydawców stron internetowych, na przykład informacje pozwalające określić, czy dane urządzenie (oraz prawdopodobnie jego użytkownik) odwiedzało wcześniej daną stronę. Podczas kolejnej wizyty strona sprawdza, czy na urządzeniu znajduje się plik cookie, który został tam zapisany podczas poprzedniej wizyty. Jeżeli użytkownik będzie kontynuować wizytę na stronie bez zmiany ustawień, w/w firm uznaje, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookie na strony w/w firm. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.
  • Informacje dostarczane dzięki plikom cookie umożliwiają w/w firmom poznanie profilu osób odwiedzających stronę oraz zapewnienie użytkownikom wyższy komfort korzystania ze strony. W/e firmy korzystają z takiej wiedzy w celu udoskonalania usług i komunikacji dostarczanych użytkownikom oraz poznania innych stron odwiedzanych przez użytkowników, aby lepiej poznać ich zainteresowania. W/w firmy korzystają wyłącznie z takich plików cookie, które są niezbędne w celu prowadzenia strony internetowej dla użytkowników pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.
  • Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki w celu akceptacji wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub powiadamiania użytkownika o zapisaniu pliku cookie. (Ponieważ przeglądarki różnią się między sobą, należy skorzystać z menu „Pomoc” danej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.) Aby zrezygnować z opcji śledzenia przez narzędzie Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli w/w firmy nie otrzymają zgodę na korzystanie z danych osobowych w celu pośredniczenia w kształceniu w zagranicznych szkołach partnerskich może to oznaczać  ograniczenie lub wyłączenie z możiwości podjęcie edukacji w zagranicznych szkołach partnerskich
 • Dane osobowe uzyskiwane są automatycznie lub manualnie, środkami własnymi, również pośrednictwem osób trzecich, których aktualna lista zainteresowanych będzie dostępna każdej osobie pośredniczącej w ramach w/w firm.
 • Dane osobowe będą przekazywane osobo trzecim – szkołm zagranicznym, które mogą korzystać z danych w celu proponowania podpisania umowy o kształceniu.
 • Dane osobowe zapisane są w zabezpieczonych serwerach, które są własnością w/w firm lub należą do firm, które posiadają ważne umowy o zabezpieczeniu danych informatycznych oraz prowadzą aktywną prewencję przed włamanie się, kradzieżą, zniszczeniem lub nadużyciem zebranych danych. Sposoby zabezpieczenia danych są regularnie sprawdzane.
 • Przy korzystaniu z danych osobowych w/w firmy korzystają z pseudonimizacje i anonimizjcje, w celu mocniejszego zabezpieczenie danych.
 • Użytkownik posiada kontrole nad swoimi danymi. Użytkownik ma również prawo zażądać, aby przetwarzane dane osobowe użytkownika zostały skorygowane lub usunięte, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone lub aby przechowywane dane osobowe zostały dostarczone użytkownikowi w przenośnym formacie. W przypadku chęci omówienia lub skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z w/w firmami.
 • W sytuacji sprzedaży, łączenia lub likvidacje którejkolwiek z w/w firm, firmy mają prawo do przekazania danych osobowych osobom trzecim, w sytuacji, že strona zobowiąże się do spełnienia warunków stanowionych w tych zasadach ochrony danych osobowych oraz prawem stanowionych warunkow.
 • Wyżej określone reguły Politiky prywatności i korzystania z plików cookie mogą zostać aktualizowane według potrzeb w/w firm.

Napisali o nas

Ta strona używa plików cookie do oferowania usług, personalizacji reklam i do analizy poziomu odwiedzin (další informace). Używając tej strony wyrażasz na to zgodę.